Lunda hembygdsförenings årsmöte

Årsmötesförhandlingar
Textstorlek:

Under måndagskvällen den 24 mars höll Lunda hembygdsförening sitt 27:e årsmöte.

Ordföranden öppnade mötet med en tillbakablick över vad som under året och tackade alla medlemmar som engagerar sig på olika sätt i hembygden och i föreningsarbetet.

Sven-Erik Brädfors underhöll med sin sång och musik på gitarr från Dan Andersson till Elvis Presley med flera
Årsmötesförhandlingarna genomfördes med Larz Johansson som ordförande på bästa sätt, med sekreterare Rolf Hallström vid sin sida.

Ett särskilt tack riktades till vår avgående kassör, Berith Carlsson, som under många år haft det grannlaga arbetet att förvalta föreningens medel och sköta medlemsvården.

Ordföranden informerade också om 2014 års program med bland annat gökotta vid Nävsjön, där Tuna och Bergshammars hembygdsföreningar är välkomna att deltaga.

På tisdagar under juli månad kommer det allt populärare sommarcaféet vid Lilla Rosenberg att vara öppet mellan kl 13.00 och 16.00, Förutom fika kommer det att bjudas på sång och musik vid några tillfällen.

Ett stort tack riktades till alla som under året skänkt gåvor till föreningen så att den efterlängtade byggnaden med kök, handikappvänlig toalett i anslutning bakom Lilla Rosenberg kan uppföras, när tillräckligt med pengar finns i kassan.

Kvällen avslutades med sedvanligt lotteri, under det att smörgås och kaffe/te serverades av den lika engagerade trivselkommittén.

Lotterna var eftertraktade till de lotterivinster som fyllde vinstbordet.