Lunda hembygdsförening bjöd på traditionsenligt kyrkkaffe

Textstorlek:

Söndagen den 7 september bjöd Lunda hbf. på kyrkkaffe i Lunda församlingsgård, efter högmässan i Lunda kyrka.
Hembygdsföreningens ordförande hälsade alla välkomna till kyrkkaffet med att berätta om konstnärinnan Esther Johansson och den kormatta som nu finns på orgelläktaren i Lunds kyrka.
Esther Karlsson föddes den 5 februari1892 i Björnlunda.
Fadern var mjölnaren och lantbrukaren Carl-Johan Karlsson och modern Augusta Karlsson. Carl-Johan dör i cancer 1903.
Modern Augusta, då 50 år blir änka med barnen: Oktavia 27 år, Elin 24 år, Hulda 20 år, Svante 16 år, och Esther 11 år.
Augusta och barnen drev gården vidare för sin försörjning, och barnen kunde därmed få sin utbildning.
Esther studerade på konstfack 1910–1911 i Stockholm och var bl. a.
studiekamrat med Siri Derket,
Under sommaren fick hon studieuppgift att måla av Nyköpingshus, som godkändes som var nödvändigt för Esthers fortsatta studier på konstfack. Självklart att hon skulle ägna sig åt konsten medan övriga familjen ägnade sig åt skördearbetet på gården. Studierna var lika viktiga som kroppsarbetet på gården.
Esther gifte sig 1911 med Erik Arvid Wirström. Familjen flyttade till släktgården Skällsta Västergård. En stor gård med stort hushåll, mycket att sätta sig in i.
Första barnet Barbro föddes 1913.
Någon tid för konsten fanns inte, så målandet blir vilande länge.
Erik ägnade sig förutom åt jordbruket och att hålla auktioner. Det var ekonomiskt krävande och oroliga tider, ute i Europa pågick första världskriget.
Esther blir änka 1921 och driver gården vidare med tjänstefolk.
En driftig och nyutbildad lantbrukare, Helmer Johansson kommer till gården 1925. Tycke uppstår och Esther och Helmer gifter sig 1927 i Visby.
Helmer och Esther moderniserar jordbruk och bostadshus under många aktiva år och
familjen får tre pojkar under åren 1928, 1931, och 1934.
När barnen flyttat hemifrån återupptar Esther sitt konstnärskap i början på 1950-talet.
En tavla med Jesus utförde Esther, som var avsedd som altartavla till Lundaskogs kapell, skänkte hon 1953. Kapellet kom aldrig att byggas så den hängdes i skolsalen i Lundaskogs skola, där det då hölls gudstjänster regelbundet. Idag finns den på orgelläktaren i Lunda kyrka.
Kormattan vävde Esther i flossateknik i en vävstol som var extra bred. Inslagen och inplocket på en så bred väv tog lång tid.
För att detta skulle slås ihop fodras starka armar vilket sönerna hade, så vid kaffedags och middag fick de ”slå ett par slag”. Ester skänkte mattan 1958.