Lunda hembygdsförening besökte Göhlstugan

Textstorlek:

Måndagen den åttonde juni samlades hembygdsföreningen vid Tallbacken där Arne Eklund tog emot, för en promenad till platsen för Göhlstugan. Där han berättade föredömligt om platsen.
Vid besöket fann några av deltagarna en stenhäll troligen trappstenen till Göhlstugan annars är det bara en källargrund som vittnar om stugan.
Göhlstugan var en backstuga på Petterslunds mark eller Laggarbackens ägor, i ca 40 år från 1831 till 1870.
Peter Petersson född 1792, flyttade in 1831 och bodde här med sin fru Anna Cajsa Persdotter född 1785, död 1841 (56 år), och sina barn Johanna Sopia född 1826 sjuklig, död 1867 (41 år), hennes dotter Johanna Fredrika född, levde tre veckor.
Peter var ofärdig av gikt och dog 1867 (75 år).
1860-1861 bodde Christina Greta Hellström född 1831 med sin söner Erik Viktor född 1854 och Axel Alfred född 1860, som dog sju månader gammal.
1867 inflyttade Johan Jonsson Winge född 1796 och fru Maria Stina Persdotter född 1797 från Bångenstorp. 1870 flyttade familjen till fattigstugan i Lunda.

Efter besöket vid Göhlstugan fortsatte vi till platsen för skvaltkvarnen vid Mellantorp. En skvaltkvarn är en mindre kvarn med horisontellt vattenhjul, som kan utveckla ca 5,5 hk, med kvarnstenar för malning av spannmål.
Vattenhjulet och kvarnstenarna är horisontellt sammanbundna med en axel. Vattnet till vattenhjulet leddes genom en ränna.
Skvaltkvarn eller som de kallades ”skvaltor” användes i mindre skala för lokal mjölproduktion och var den dominerande typen av kvarn fram till tiden för den industriella utvecklingen, då vattenkvarnar med vertikala hjul blev vanligare. I Sverige finns belägg för att ”skvaltor” används 1185 i Dalarna och Västmanland.