Lintillverkning

Lintillverkning med KorndockanFoto: Ingegerd Andersson
Textstorlek:

En av Korndockans medlemmar, Margareta, har odlat lin under sommaren. Efter det att hon hade skördat det träffades vi och tillverkade en massa trevliga saker. En del av tillverkningen gick till vår försäljning på Vingåkers företagsmarknad på Säftsaholms slotts.

Catharina Meyer Berg