Kvarteret Lästen

Textstorlek:

Hans Pettersson, som tidigare har berättat om sitt liv i Byggsvängen, återkom för att berätta om hur kvarteret Lästen förvandlades under 1980-1990-talet. Innan han fick komma till tals hyllade vi honom med ett leve för hans nittioårsdag 21 sept.
Fram till 1970-talet diskuterades en förnyelse av Flens centrum och var det skulle ligga. Norr om järnvägen eller söder därom. ICA hade etablerat sig på norr där Konsum också fanns Det beslöts att Centrum skulle ligga mellan dessa affärslokaler.

Hans hade mycket kontakter med bl.a. Helge Zander som då var kommunstyrelsens ordförande. Han tyckte att Hans skulle köpa ”skiten”, riva kvarteret och bygga nytt. Och så blev det.
Men att förvärva tomtmarken blev ett äventyr med tanke på ägarna, som hade sitt sätt att göra affärer på. Det hela slutade emellertid på ett bra sätt och 1981 togs det första spadtaget.
Krav på många ändringar i form av att det skulle bli för stort och för dyrt gjorde projektarbetet mycket krävande och dyrbart.
Sommaren 1985 gick byggföretaget i konkurs bl.a. på grund av utebliven ersättning från kommunen för merarbetet.
En av ”fastighetskungarna” i Sverige tog över och visade upp bilder på hur Lästen skulle bli landets finaste affärscentrum med två elvavåningars byggnader. ”Fastighetskungen” klarade inte det utan det slutade med konkurs. Bygget stod still under ett antal år.
Jan Persson, Strängnäs med sitt företag Kilenkrysset tog över och slutförde bygget. Lästen såldes efter några år och de nya ägarna kastade in handduken.
Lästen ägs numera av Möller och partners, som nu har lagt ut det till försäljning.