Kungligt på Lida

Textstorlek:

SPF Seniorerna Flensbygdens aprilmöte ägde rum på Lida Gård på Stenhammarsområdet. Ordf. Rune Linder hälsade oss välkomna till den fullsatta lokalen där vi inledde med en mycket välsmakande vårlig lunch.
Britt-Marie Wahlström välkomnade dagens gäst författaren och journalisten Barbro Hultman som bl.a. verkat på DN, Svenska Dagbladet och Veckojournalen och har en fyrtioårig erfarenhet av arbetet vid hovet. Barbro berättade med stor inlevelse och humor om vår kungs arbete till vardags och fest och gav oss inblick i Kungens stora engagemang i en mängd av frågor. Bl.a. annat berättade hon om att han hade tidigt hade bestämt sig för att inte bli kung utan arbetare, Han menade att bli bonde. Stenhammars ägor testamenterades av hovmarskalken A R von Kraemer till staten med villkor att mot visst arrende på livstid upplåtas åt svensk prins med företräde för hertigen av Södermanland. Vår kung Carl XII Gustav är således den nuvarande arrendatorn. Och vi vet att han bl.a. bedriver lantbruk med uppfödning av köttdjur. Han visste tidigt vad han ville.