Kungabesök Harpsund

Textstorlek:

Ordf Rune Linder hälsade välkomna till oktobers månadsmöte med SPF Seniorerna Flensbygden. Han lämnade info från verksamheten och bad samtidigt de närvarande att lämna förslag och önskemål om kommande program. Skall vi arrargarea en PUB- afton fram över?
Inger Höglund hälsade vår gäster Hans Andersson och Gunnar Johansson från Hembygdsföreningen i Mellösa välkomna.
De hade med sig en unik film om Kung Gustaf VI Adolfs och Drottning Louise besök på Harpsund 1953. Filmen togs i samband med donationen av Harpsund tilll Svenska Staten för att vara Statsministerns rekreationsställe. Statsministern Tage Erlander sägs ha varit mycket tveksam, men på Finansministerns inrådan gav han med sig.
Filmen visade också bilder från interiören, som enligt testamentet inte skulle få förflyttas eller säljas.
Många prominenta och mäktiga gäster har genom åren besökt Harpsund. Många kloka beslut lär ha fattats vid besöken.
Publiken vid vårt möte visade stor belåten het och hoppades på fler fina reportage.
Hans och Gunnar avtackades med blommor av Inger.
Mötet avslutades med Kaffe ochLotteridragning