Kulturvandring I Lundaskog

Mitt Sörmland - Zetterbloms "grav"Zetterbloms "grav".
Textstorlek:

Lunda hembygdsförening samlades måndagen den 11 juni vid Centrumparkeringen i Jönåker för gemensam avfärd till Lundaskog. Där skulle vi få se den ”kanal”, genom åsen norr om sjön Enaren, som mjölnare Anders Andersson Zetterblom i Fada grävde i början av 1800-talet.

Anledningen var att säkra vattenförsörjningen till kvarnen i Fada, Tuna. Hans tanke var att tappa vatten från Enaren genom den grävda kanalen ner mot St Myskdalen och in i Fadabäcken vid Bäcktorp i Lundaskog. Fadabäcken rinner sedan in i Fadadammen som är det vattenmagasin vars vatten drev kvarnen vid Fada.
Vattentillgången till Fada och kvarnen skulle därmed vara säkrad. Men det fanns även andra intressenter om Enarens vatten som var starkare, nämligen Nävekvarns bruk som stämde mjölnare Zetterblom i Fada, så projektet stoppades.

Vattendomstolen ansåg att rätt utlopp från Enaren är mot Nävån och Nävekvarn, vilket Nävekvarns bruk hävdade. Nävekvarns bruk avgick här med segern och mjölnare Zetterblom fick böta. Nävekvarns bruk blev nu ägare av Fada kvarn, troligen beroende på att böterna var allt för höga och inte kunde betalas. Mjölnaren flyttade från Fada kvarn 1823 till Gälkhyttan, där han dog 1829, enligt dödboken: ”Vid arbete vid dammen och föll i”.

Norr om Enaren och norr om vägen mot Bävenstorp strax före Granmossen kan man se det utlopp som minner om mjölnarens projekt. Man kan även se den ravin, ca 2,5 m djup och ca 30 m lång, som ännu finns kvar cirka 100 meter in i skogsområdet öster om Granmossen.

Även Lundaskog har haft sin ”Vildhuss”.