Kulturvandring i Lundaskog

Mitt Sörmland - Källan vid KällvikKällan vid Källvik.
Textstorlek:

Onsdagen den 4 juni var det kulturvandring, cirka två kilometer, till torpruinerna Källstavik/Källvik och Källstaholm, från Johannes skval, en bäckravin, intill den igenväxande stigen till torpen. Vi fortsatte den gamla stigen delvis över berghällar förbi avtaget mot bronsåldersrösen och förbi gammal odlingsmark, så kallad fosil åker, fram till Källvik. Elsie berättade här om platsen och de boendes uppodling, som var delvis uppodlad mark av mossen Källmossen eller Källviksmossen, som såldes av från gården Källmossen, tidigare Uttervik, den första februari 1902 till Jönåkers Häradsallmänning av Alexander Tunström för 1 100 kronor. Arealen var 45 tunnland och 16 kappland. Ref. Lantmäteriet akt 04-LUN-659, Avsöndring 1905.

Källvik ägdes under en period av K. F Andersson i Norrtorp, Kila. Förmodad spelskuld, enligt vad som berättats i bygden.

Från 1856-1902 bodde Lars Peter Zäterqvist, död 1892-03-18, gift med Sara Katarina Persdotter, död 1887-04-07 i bröstsjukdom. Familjen hade fyra barn och var inflyttade från Stenstugan.

Lars Zäterqvist tillverkade träskedar, slevar och vispar som såldes i bland annat Nyköping.
Dottern, Johanna Kristina, bodde kvar till sin död 1915.

1910–1916 bodde också änklingen Karl Erik Säterqvist, inflyttad från Mogetorp, död 1916-08-05.

Vi besökte också stensättningen efter källaren i sluttningen mot Källviksmossen.

 

Sedan fortsatte vandringen mot Källstaholm och den berömda källan med sin sägen. Elsie berättade också här om platsen.

Stugan vid Skogsby flyttades hit och byggdes upp under året.

Från 1891–1902 bodde Arbetskarl Karl Adolf Grill, död 1902-10-17. Han var gift med Lovisa Matilda Elgström, död 1915-01-24. De hade fyra barn och familjen ägde en ko och ett får för sin försörjning.

Från 1902–1915 bodde sonen Fredrik Teodor och dottern Emma Fredrika och hennes döttrar Ellen, Linnea och Vendela Maria vid Källstaholm.

Fredrik Teodor flyttade till Dalstugan 1915 och Emma Fredrika och hennes döttrar Ellen och Linnea flyttade till Walla.

Stugan såldes på auktion 1915-02-19 och flyttades senare av Oskar Eklund, Tallbacken, till Björkbacken.

Kurt berättade sägnen om skatten i källan och hönan med hölass.