Konsertpianist inledde årsmöte

Ett 40-tal medlemmar fanns på plats vid föreningens årsmöte. Fotograf: Hans Bergh
Textstorlek:

Sköldinge-Valla-Lerbo hembygdsförening höll årsmöte den 16 mars på Åsa folkhögskolas och i A-salen. Ett 40-tal deltagare hade hörsammat kallelsen.
Berith Jern hälsade deltagarna välkomna varefter hon speciellt välkomnade kvällens underhållare, ”socknens egen” konsertpianist, Martin Sturfält. Han inledde musikstunden med att inte presentera vad han som första nummer skulle bjuda på. Det skulle bli en överraskning och en fundering efter stycket om vem kompositören var. Flera gissningar pekade åt rätt håll; Vivaldi, Beethoven. Enligt Martin var tidsepoken rätt, men kompositören fanns geografiskt närmare oss, nämligen Johan Helmich Roman (1694-1758), kallad den svenska musikens fader. Den komposition av honom Martin spelade var ett stycke bestående av fyra satser. Under nästa stycke vid flygeln visade Martin Sturfält upp sin mångsidighet och kunnande genom att spela Chopin och en av hans fyra ballader, den första, nämligen den s.k. polska balladen. Det är ett bravurnummer med mjuka smekande toner i pianissimo, till fortissimo, d.v.s. mycket starkt och i hisnande tempo och med tekniskt briljans. Efter mötet gavs många berömmande ord om Sturfälts framträdande.
Efter musiken vidtog årsmötesförhandlingarna. Som mötesordförande valdes Jennie Fornedal, hembygdskonsulent vid Södermanlands hembygdsförbund och som mötessekreterare valdes Annika Carlsson.
Årsmötesförhandlingarna gav vid handen att en ”nygammal” styrelse omvaldes med ett undantag. Roland Geiborg invaldes genom fyllnadsval på ett år. Styrelsens sammansättning:
Eva Andersson, Gunnel Bergh, Hans Bergh – arkivarie, Annika Carlsson – sekreterare, Roland Geiborg, Monika Gustafsson, Berith Jern – ordförande, Gunilla Pettersson, Lars-Gunnar Pihlqvist – kassör, Margareta Ringmar – vice ordförande och Fredrik Smidare.
Som avslutning på årsmötet bjöd föreningen deltagarna på kaffe och smörgås. Ytterligare ett årsmöte i föreningens 30-åriga historia var avslutat.