Kommunalrådet med huvudet i sanden!

Textstorlek:
Annons:

Strängnäs kommunalråd Jens Persson tycker antagligen att debatten om den uteblivna men utlovade dialogen kring frågan om plenisal eller ej är utmärkt. För då förflyttas fokus från Strängnäs verkliga problem.

Ann Landerholm (m) som i sitt lysande inledningstal i kommunfullmäktige i måndags påpekade att frågan om en ny plenisal egentligen är en ickefråga. ”Vad är problemet?” frågade Ann efter att ha räknat upp de fördelar fullmäktige har i den nuvarande salen.

Framförallt så länge kommunens finansiella läge ligger på grekisk nivå. Vi fick under kvällen veta att ytterligare dryga 100 miljoner kronor ska lånas upp!

För några år sedan beskrev jag skräckscenariot att kommunen närmade sig en skuld på 2 miljarder. Idag är låneskulden totalt drygt 2,5 miljarder! D.v.s. 150% av ”bruttokommunalprodukten”. Vi är klart på Greklandsnivå och med raska kliv mot en tredje lånemiljard!

Men med ett överseende leende på läpparna, räknar tydligen kommunalrådet med att han ska lyckas bättre än Papandreou.

Vem ska betala Strängnäs skulder? Vi lär inte som grekerna kunna räkna med att vår omvärld ska göra det.

Att i det läget ägna tid, kraft och resurser åt en sådan lyxfråga som ny plenisal för fullmäktige är sannerligen att stoppa huvudet i sanden och visa på total brist på förmåga att ägna sig åt väsentligheter. Jag undrar vad vi skulle säga om Papandreou fick för sig att besluta om ett nybygge för det grekiska parlamentet! Redan en kostsam folkomröstning visar på total brist på verklighetsinsikt.

Dessutom slarvar kommunalrådet på nytt med ärendebeskrivningarna. På kallelser etc. står att ärendet ska handla om en utredning om ny plenisal för fullmäktige. Då är det också det som ska avhandlas och beslutas om och inget annat.

Att som kommunalrådet gör, dra iväg med helt andra argument är mot alla regler. Fullmäktige ska inte behandla en upprustning av Paulinskas konsertsal för att den ska kunna ta emot företagsevents och därigenom öka salens beläggning av externa hyresgäster! Sådana argument har ingen bäring överhuvudtaget i detta ärende.

Om en ombyggnad för att öka salens beläggning är skälet till att frågan kommit upp ska ärenderubriken ändras så att den blir adekvat. Det må vara hänt i det privata näringslivet att man kan slarva med det formella, men knappast i en offentlig organisation. Strängnäs kommun ÄR inte en del av Persson Incorporated.

Annons: