KFV Släktforskarförening vid Säfstaholms slottsauktion

Textstorlek:

KFV Släktforskarförening deltog i ett samarrangemang med Västra Vingåkers Hembygdsförening vid Säfstaholms slottsauktion lördagen den 29 oktober. Förutom trevliga slottsvärdinnor och ett vackert rum att vistas i kunde styrelseledamöterna som var närvarande glädjas åt en strid ström av besökare som var nyfikna på släktforskning. Många valde att enbart botanisera bland varierande informationsmaterial och böcker om släktforskning men det ställdes också många frågor runt DNA-forskning, emigranter samt okända fäder och hur man kunde finna uppgifter om de sistnämnda.

Styrelseledamöterna hade periodvis jämt göra att hinna med. Vanligast var dock att man ville veta något om en speciell person och trots ibland väldigt knappa uppgifter kunde Eivor Grafsund, genom någon av de många databaser föreningen har investerat i, plocka fram information till mångas glädje, ibland förvåning och aha-upplevelserna var många. Det antecknades och fotograferades flitigt för att berätta för föräldrar eller andra. Gamla husförhörslängder och födelselängder visades på en separat bildskärm som väckte stor nyfikenhet. Intresset för kommande jourhavande släktforskarkvällar i hembygdsföreningens lokaler i Vingåker var stort och innebär förmodligen att det är många som kommer med ett nyvaknat eller återupptaget intresse.

För föreningens del innebar dagen trevliga möten och diskussioner och de som företrätt föreningen, kunde när auktionen led mot sitt slut, packa ihop för denna gång – nöjda men trötta.

KFV/Anne-Marie Lindblad