KFV-kurserna som nu är avslutad var mycket uppskattade

Textstorlek:

KFV Släktforskarförening började verksamhetsåret med att bjuda in till kurs i släktforskning under vice ordf. Eivor Grafsunds eminenta ledning. Kursen som drog till sig många intresserade och därför dubblerades pågick under sex veckor med start den 29 januari. Här fanns också övriga styrelseledamöter som hjälpte till men också lärde sig en del. Många hade med sig egna bärbara datorer och kunde därför både följa med i det som visades och vid behov ställa frågor.
Alla fick efter avslutad kurs manualer till det som gåtts igenom på kursen. Engagerade kursdeltagare, som knappt hade tid att dricka kaffet som bjöds, fick bred information om släktforskning. Vid de sex kurstillfällena hann man gå igenom myntenheter, adoption, mantalslängder, historiska kartor, sjömanshus och domböcker. Avseende domböcker fick åhörarna ta del av domen mot Stina Cajsa Blomgren som i Julita 1851 försökte ta livet av sin man med arsenik i pannkaksmeten. Här insåg samtliga att det var viktigt att lära sig att läsa gammal skrift, vilket också presenterades. Svårigheterna med detta är delvis hur gammal den är, men inte alltid – ibland handlar det om handstilen. Vi fick också lära oss att påbörja en egen släktbok. Även Arkiv Digitals digitaliserade flygbilder presenterades. Eivor visade och gav många tips om släktforskarprogram och databaser av olika slag samt ett avslutande inslag om DNA-forskning. Att Eivor Grafsund valdes till årets eldsjäl av Sveriges Släktforskarförbund 2013 kan ingen efter denna kurs förvånas över.
Anne-Marie Lindblad