Julita LRF:s årsmöte 29/11 -11

Textstorlek:

Ett 20-tal medlemmar hade slutit upp i Klockargården. Förutom stadgeenliga ärenden diskuterades bl.a. kommunens tillsynsavgift och hur LRF skall försöka lyfta fram basnäringarna i media.

Förslag ställdes att göra besök på den nybyggda biogasanläggningen vid Valla gård. Sjön Öljarens näringsstatus visades i en rapport där även olika förbättringsåtgärder presenterades och diskuterades.

Efter sedvanlig hembakad smörgåstårta informerade Kjell Johansson från länsförbundet om strukturkalkning, dränering, mat och energi samt projektet ”Greppa näringen”. Diskussionen som uppstod fick avsluta mötet.

Lars Ohlson, Sekreterare