Julita LRF:s årsmöte 10/12 -13

Textstorlek:

I den minskande skaran lantbrukare hade ett drygt dussintal mött upp i Klockargården för att bland annat diskutera vår sjunkande självförsörjningsgrad idag, cirka 50 procent.

Irritation framfördes över att mat vid offentlig upphandling nästan uteslutande måste köpas in till lägsta pris. Svenskt lantbruk har då svårt att konkurrera då vi i Sverige valt höga miljö- och djurskydds-regler. Också den onyanserade debatten om att köttkonsumtion skulle orsaka stora koldioxidutsläpp togs upp. Som jämförelse kan nämnas att koldioxidutsläppet från en persons Thailandsresa motsvaras av att denne måste äta ett halvt kilo kött om dagen i ett år.

Sveriges lantbrukare har en stor uppgift i att informera konsumenter.

En kul grej LRF tagit fram är appen ”Bonde på köpet” vilken kan laddas ner till mobilen. Telefonen kan sedan läsa av streckkoden på matvaror och innehavaren kan se om produkten innehåller minst 70 procent svenskproducerade råvaror. Spännande, dock är alla varor ännu inte inlagda i systemet.

Ett intressant möte som avslutades i positiv anda.