Julita Hembygdsförenings årsmöte 22/3

Mitt Sörmland - Julita hembygdsförenings årsmöte
Textstorlek:

Ett 80-tal medlemmar hade infunnit sig i Lyan när årsmötesförhandlingarna inleddes och kvällens ordförande, Johan Jansson, snabbt och effektivt betade av dagordningen. De förändringar i styrelsen som beslutades var att föreningen efter två års vakans kunde välja Håkan Petterson till ny ordförande, att Bernt Andersson invaldes och att övriga styrelsemedlemmar vars mandat löpte ut, omvaldes. Allan Blomgren lämnade styrelsen efter att ha suttit med sedan föreningen nystartade 1978. Ulla Pettersson tackade Allan för en synnerligen förtjänstfull insats under alla år. Ulla överlämnade också blommor och en minnesgåva som ett bevis på föreningens uppskattning av Allans arbetsinsats och glädjespridande.

Revisorerna kunde efter utförd granskning av räkenskaperna konstatera att dessa var utan anmärkning och balanserade på nära 660 000 kr med ett överskott på drygt 53 000 kr. Medlemsantalet ligger på drygt 600 och årsmötet beslutade att medlemsavgifterna skulle förbli oförändrade.

Inför det kommande verksamhetsåret är sexton aktiviteter inplanerade i egen regi plus ytterligare fyra där föreningen deltar i arrangemang på och kring Julita gård.

Knappt hade kvällens ordförande förklarat mötet avslutat förrän lokalen invaderades av ”fem frodiga fruntimmer” som verkade tagna direkt från mellankrigsårens pigkammare på Julita gård. Det var Hönsa Karin och hennes kamrater från Nora som innan de ens nått fram till scenen hade fått mötesdeltagarna att kikna av skratt. Särskilt den avgående styrelsemedlemmen Allan Blomgren drogs in i det tonala, verbala och inte minst fysiska spektaklet som varade i närmre en timma.

Mötet avslutades med kaffe, lotteridragning och Anita Karlssons rapport från det möte som parallellt med årsmötet hållits i Föreningshuset Lidabacke kring de problem som uppstått kring lunchserveringen på Almgården. Med en färsk årsskrift och ett digert programblad under armen försvann nöjda mötesdeltagare ut i den ljumma marskvällen.

Bilden tagen av Magnus Andersson föreställer Hönsa Karin och hennes vänner