Jourhavande och domböcker.

Textstorlek:

Lördagen den 31 januari hade vi Jourhavande släktforskning i ABF på Bievägen i Katrineholm.
Trots vädret var det ca 25 personer som vågat sig ut.
Klockan 11,30 bröt vi för att Eivor Grafsund visade hur och vad man hittade i domböcker.
Man skall först ta reda på socken och härad för att komma till rätt dombok. Katrineholm tillhör Oppunda Härrad och Flen till hör Villåttigens härrad.
Lagtima vanliga ting hölls tre gånger om året med häradsrätten på landsbygden. Vintern var det vinterting även kallad vårting, sommar och höstting. Rådhusrätten i städerna hade sina sammanträden oftare.
Om det hände grova brott mellan tingen hölls det urtima ting, en slags extra ting. Protokoll från det kan ibland hittas i särskilda böcker och ibland i vanliga dombok men längst bak i boken.
I domboken finns de flesta rättegångar om olika tvister som tex. släktgårdar, släktutredningar, arv och testamenten. Bottmål ­ stölder och våldsbrott. Stämningar om oäkta barn och domar om lönskaläge. Så söker man en fader till oäkta barn är det möjligt att modern har stämt fadern att erkänna faderskapet för att få hjälp till uppfostran. Glöm inte bort att kika i socken protokoll och kyrkans räkenskaper.
Saköreslängderna finns efter varje ting, en förteckning med namn och hänvisning till målets
nummer över de som blivit dömda till bötesstraff för t.ex. slagsmål, olaga brännvinsförsäljning
mm.
Eivor visade också om olika förkortningar som fanns i domböcker och är bra att känna till.
Sedan blev det prat om fångrullor och vad man kunde hitta i fängelsernas arkiv. En del finns
redan digitaliserade att söka och leta i på nätet. Så som kort på frigivna straffångar från
Långholmen finns på Riksarkivets hemsida SVAR att titta på. Där ser man också beskrivning över
brottet och fångens utseende och särskilda kännetecken.

Dom som kom och lyssnade tyckte det var en givande föreläsning.