Hemvändardag i Råby-Rönö

Textstorlek:

Den 23 augusti hölls den fjärde hemvändardagen i Råby,
besökarantalet var lägre än tidigare år, ett 40-tal. Vi började med Gudstjänst som leddes av komminister Leif Marmgård, kantor Sofia Mattsson och två extra musiker: Hbf ordförande Kurt Nordström och Hjalmar Linder.
Sedan dracks kaffe vid flaggstången utanför församlingshemmet. Kyrkliga syföreningen och Röda korset sålde lotter. Vävstugan var öppen. Skolfotoutställning, samt Tipspromenad.