Hembygdsföreningens styrelse har fått två nya

Textstorlek:

Det är årsmötestider och likaså i Näshulta Hembygdsförening. Årsmötet hade lockat några färre medlemmar än vanligt, men ändå en så hög siffra som ca 60 personer, vilket får anses som fullt godkänt.
Eva Jonsson och Hans Eriksson blev nya styrelseledamöter. I övrigt var det idel omval. Lars Johansson kvarstår som ordförande. Till ordinarie ledamöter omvaldes Ulf Axelsson, Agneta Jansson och Torbjörn Andersson. Gunnar Högblom, tidigare suppleant, blev ordinarie på ett fyllnadsval efter Anita Andersson, som begärt att få avgå på grund av hälsoskäl. Erik Hammarström omvaldes som ersättare tillsammans med de nyvalda Eva och Hans. Revisorer och valberedning kvarstår, som tidigare.
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar, parentationer över 19 bortgångna medlemmar under året, avtackningar och förtäring avslutades kvällen med underhållning av socknens egen manskör, under ledning av kantor Staffi Lontos, tillsammans med för kvällen 11 välljudande sångare i kören.