Hembygdsföreningen på fågelutflykt

Textstorlek:

Under årets ”Vårvandring” besökte Näshulta hembygdsförening en solig majkväll ”Fågellokalen” Prästsjön i trakterna av Magda Gård. Ett 50-tal medlemmar kände för att under någon timma ikläda sig ornitologens roll under ledning av den fågelkunnige Nicke Helldorff. Sjön är ca 40 ha stor och hälften av dess yta är öppen vattenyta. Här häckar fåglar som rördrom, brun kärrhök, sångsvan, trana och grågås. Vi hade förmånen att se dem alla vid eller i anslutning till sjön. Även några andfåglar visade sig medan vadarna lyste med sin frånvaro mycket beroende på att dess marker var ganska urtorkade med anledning av det låga vattenståndet och torra våren. Höjdpunkten var då två rördrommar kom uppflygande ur den täta vassen och efter några rundor försvann igen i vassen. Även kärrhöksparet, som i sin fina skrud, seglade lugnt över den långa vassen och sökte efter byte tillhörde också kvällens behållning. Lagom då vi packade ihop massäcksväskorna skrek Nicke till; ”En tornseglare”, som då visade sin fina silhuett mot himlen. Första dagen den syntes denna vår. Tack för en lite annorlunda vårvandring men mycket uppskattad.

CG.Eriksson