Håll Valla rent

Textstorlek:

Hyggligt många vallabor ägnade någon/några timmar åt skräpplockning lördagen den 6 april. Det var äldre och barnfamiljer som deltog i plockandet. Allt ifrån fimpar till gamla trasiga väskor låg utmed gator och öppna platser. Det här var en behövlig städning. Där vi gick fram låg det massor av skräp och styckmässigt, mest fimpar och snuspåsar.
Insamlingen av alla skräppåsar skedde vid Tempo Valla. Där stod Ola Centerblads bil med släp, som fylldes med många fulla skräppåsar. Ola var dessutom initiativtagare till denna städdag. Han meddelade också att han har för avsikt att initiera städdagar även i närliggande orter, ex.vis Sköldinge och Lerbo till ett annat år. Som belöning för utförd städning bjöd Tempo på varmkorv och som avslutning en mazarin. Vi fick också en trevlig pratstund med allehanda människor, som man normalt kanske inte pratar med. Det blev många ironiska kommentarer om rökare, snusare och andra nedskräpare.
Alltsammans ett mycket bra initiativ, som gav resultat. Ett renare Valla.
Hans Bergh