Gemensam gökotta vid Nävsjön för Lunda Tuna och Bergshammars hembygdsföreningar

Mitt Sörmland - Gökotta vid NävsjönGökotta vid Nävsjön.
Textstorlek:

På Kristi himmelsfärdsdags morgon samlades medlemmar från Lunda, Tuna och Bergshammars hembygdsföreningar vid Nävsjön för gemensam gökotta.

Ordföranden i Lunda hembygdsförening, Elsie Nyström, hälsade oss alla välkomna till gökottan. Hon berättade lite om sjön, och att det här för cirka 9000 år sedan var i det yttersta havsbandet när Södermanland steg upp ur havet. Elsie berättade också om att de arkeologiska fynd av verktyg som är tillverkade av sälben tyder på att jakt på säl förekom här mycket tidigt i vår historia.

Börge Johansson, uppväxt vid gården Öfershyttan, berättade om sjön och dess betydelse för Nävekvarns bruk. Vattnet för att driva kraftstationerna i Nävekvarn, som byggdes 1911, kommer huvudsakligen från Nävsjön, som reglerades cirka två meter, och från Enarn.

Betydelsen av vattnet i Nävsjön aktualiserades torråret 1914, när vattennivån i sjön var mycket låg. Då pumpades det sista vattnet ur sjön med en pump som drevs av en ångmaskin på plats.

Från sjön fanns en smalspårig skogsjärnväg där virke från skogen runt sjön transporterades till Pryssgården i Nävekvarn för dels utskeppning och dels för sågning vid Tunabergs Trävarubolag såg. Virket förvarades i sjön före transport till Pryssgården på den av ånglok dragna virkesvagnarna.

På 1940-talet uppfördes skogshuggarbaracken vid sjön för att härbärgera den arbetskraft som erfordrades för avverkning av skogen vid sjön. Ett tiotal skogskörare körde ut virket ur skogen, däribland bröderna Stenberg på Törstalund i Lundaskog. Virket förvarades i Visstviken före upptagning och vidare transport på den smalspåriga skogsjärnvägen. Väg anlades först 1943.

Ett naturreservat, domänreservat, med 300-åriga tallar som visar hur skogen såg ut innan avverkning av Domänverket på 1940-talet, kan besökas vid Raka strand. Börge berättade om notboden och notdragning i sjön på bl.a. gädda.

1947 gjöts ett nytt dammfäste med reglerbar dammlucka, som senare vid insättandet av ädelfisk blockerats. En ny kanal har sedan öppnats för nivåreglering av sjöns vattenyta.

Nedströms Nävsjöns utlopp fanns en hytta, och vid Öfershyttan fanns en kopparhytta från 1500-talet som ägdes av Karl IX:s oäkta son Karl Karlsson Gyllenhjelm. Vid jordbruksarbeta har Börge hittat svart sotigt tegel vilket tyder på att här funnits verksamhet.

Göken hördes långt bort i öster, tröstergök, när vi satt i solskenet och drack vårt medhavda kaffe med tilltugg i den sköna morgonen vid Nävsjön.