Gammal såg lockade många besökare

Textstorlek:

I Näshulta firades årets Kulturarvsdag, med tema teknik och industrihistoria, med att Hembygdsföreningen öppnade den gamla vattendrivna ramsågen vid Näshulta kvarn/bruk för beskådande. Tyvärr är den ej i körbart skick men tack vare utmärkt guidning av Lars Johansson och Nils Melin fick man en bra uppfattning om hur sågverket fungerade tills nedläggningen i mitten av 1940-talet. Man sågade då drygt 100 stock/dag att jämföra med den betydligt modernare sågen i Skogstorp, där man då sågade 700 stock/dag. En rundvandring i området visade, tack vare foton från tiden det begav sig, hur storslaget det bl.a. var med de båda dammarna samt timmervältorna på Bruksslätten och all byggnation runtom. Denna idyll utbyttes på tidigt 1950-tal med en vattentub från den övre dammen. Tidigare hade tuben bara gått från den nedre dammen till dåvarande kraftstation. Ny kraftstation och ny tub anlades för några år sedan efter att kraftstationen varit ur funktion sedan 1975. Förutom sågen, som ägs av Eskilstuna museum, finns kvarnen och kvarn-magasinet också kvar i området men har privata ägare. Drygt 100 personer besökte Kulturarvsdagen och glädjande var att åldersfördelningen var från 2 års ålder till 85. I kvarnmagasinet hade man servering/loppis samt försäljning av Hembygdsföreningens skrifter och sockenfilmen.
På bilden, med bostaden Hjälmargården (tidigare Kvarngården), kan man se den fina vattenspegeln från nedre dammen, där även hästar och folk badade. Flera av platsens barn lärde sig även simma där under 1940-talet. I dag ser man bara en delvis överväxt vattentub på samma plats. Tack vare alla bevarade foton kan man lättare sätta sig in i hur liv och leverne varit här under bl.a. hela 1900-talet.