Gamla landsvägar i Länna – en sockenresa

Textstorlek:

Solen sken från en härligt blå himmel. Temperaturen var ca 20 grader, vilket gjorde att vädret var perfekt för en tur runt i Länna socken för att titta på vägar, gästgiveri, milstenar och väghållningsstenar. Resan började i sockenstugan där Leif Ekblom och Lars Liljenstolpe berättade om vägarnas utveckling under historien och hur det såg ut just i Länna i slutet av 1800-talet och under första hälften av 1900-talet innan nuvarande Rv55 öppnades.

Knutet till vägarna är de gamla gästgiverierna, milstenar och väghållningsstenar. I en mycket viktig vägknut under 1700- och 1800-talen låg Byringe gästgiveri. Från gästgiveriet utgick vägar till Malmköping, Mariefred/Läggesta, Eksåg i Härad och Strängnäs. En förordning av år 1636 bestämde om inrättandet av tavernor och gästgivarehus vid landsvägarna ”på två mil när”. Runt om i socknen finns flera milstenar som angav avstånd längs vägarna på ¼-mil, ½-mil och helmils avstånd. Väghållningsstenar angav de avsnitt av vägen som respektive markägare hade väghållningsansvar för.

Efter den teoretiska delen åkte 28 personer ut i naturen. Den första anhalten var en väghållningssten uppe i skogen längs landsvägen från 1800-talet nära Knåpet. Krogen vid Lännaån innebar att när det ”fina folket” övernattade i Byringe gästgiveri så fick kuskar åka till Krogen, där det blev mera livfullt än på gästgiveriet. I början av 1900-talet drogs landsvägen om norrut. Vägen längs Lännaån, ”Åängen”, utbyggdes till Söderlänna. Då flyttades troligen en milsten ner till nya vägen från backen på den äldre vägen NO om Krogen.

Färden gick vidare ner längs Rv55 till Ånhammarskorset där den gamla landsvägen följdes norrut. Den gamla sträckningen av Rv55 ses vid banvaktsstugan och hur den långsamt försvinner när den inte används. Här finns också en gammal fin stenplattbro över kanalen Rönneln-Valnaren. Vid vägkorsningen till Valnarstorp står en mycket fint välbehållen milsten. Gamla vägar följde ofta åskanter eller ännu bättre, gick uppe på åsarna. Vid gamla skolan i Länna bruk kan man se hur den gamla vägen drar norrut uppe på Byringeåsen.

Gunnar Nicklasson, nuvarande ägaren till Byringe gästgiveri visade oss runt på gården och berättade om dess historia efter gästgiveritiden. Under gästgiveritiden fanns även en cell på vinden i den västra flygeln, som med all säkerhet var avsedd för att inhysa en person vid en fångtransport som krävde övernattning. På gården bodde under senare tid socknens barnmorska. Vid gården finns en källa som är öppen året runt med ett 6-gradigt vatten. Längs vägen ner till Rv55 finns en milsten vid gamla rivna ladugården.

Nästa anhalt var krönet norr om Starrkärrskorset. Där står en väghållningssten. Dess historia diskuterades, då den synes vara synnerligen vag. Rundturen avslutades med färd längs gamla landsvägen via ”Pekarn”, Larstorp (vid Länna svets står en fin milstolpe), Rosenbergsvägen och Klockargårdsvägen till Sockenstugan där resan slutade.