Försommarutflykt på ett annorlunda sätt

Textstorlek:

Hästskjuts, traktorsläp eller cykel var de tre fordon som gällde på årets försommarutflykt med Näshulta Hembygdsförening. Starten gick från Magda Säteri och första stoppet blev vid gården St Spetby och den intilliggande gamla skolan, som byggdes 1881 och var i bruk fram till 1941. Ordf. Torbjörn Andersson och hans syster Inge-Gerd Claesson berättade om gården och skolans historia. Även nuvarande ägare av skolan – Lilly Flodin och Sören Andersson – bidrog med skolans historia. Ända in på 1960-talet hade Föreläsningsföreningen delar av sin verksamhet i skolan. Många av de närvarande hade detta i färskt minne. Färden fortsatte ut på den s.k. ”Majstigen”, som långt in på 1900-talet var den riktiga vägen mellan Julita och Eskilstuna. Vid toppen på den branta Ringtorpbacken kunde man se gränsstaven mellan socknens två stora herrgårdar – Hedensö och Haneberg. Vid gården Ringtorp växte en av Näshultas större barnkullar upp under seklets första tredjedel. 13 barn föddes men två av dem dog tidigt. Efter krokar och backar var man sedan framme vid torpet Marietorp. Enligt gamla skrifter lär kungen Karl XV över-nattat där under ridtur från Oslo till Stockholm. Där intogs dagens förmiddagskaffe i en härlig trädgårdsmiljö. På fortsatta vägen mot Näshulta Gamla prästgård passerade man det gamla rivna torpet Kalkbråten samt de två nybyggda villorna med namnet Varglyan. Ganska lätt att förstå varifrån detta namn kommit. I närheten har nämligen en varggrop funnits. Vid prästgården, som varit präster-nas bostad från 1595 till 1948 fanns mycket att berätta. Bl.a berät-tade Conny Axelsson om sin barn- och ungdomstid på platsen under 1950-60-talet.Många gamla foton visades också under hela turen av ordf. samt av Claes-Göran Eriksson. Därefter blev sista stoppet vid torpet Lövlund innan sista kilometrarna till Magda blev en ren transportsträcka. Alla var överens om en mycket lyckad utflykt och föreningens ”Nöjesgrupp” kan känna sig nöjda över sitt nya evenemang. De 30 deltagarna framförde sitt tack till guider och hästekipagen.