Föreningsstämma Vrena FH

Textstorlek:

Tisdagen den 26 mars var det föreningsstämma för Vrena Folkets Hus. Ett tjugotal personer deltog i stämman som leddes av Kent Möller Andersén. Allt var noga förberett. Avgående sekreterare Sonja Bergström läste upp verksamhetsberättelsen och ordförande, Inge Närenbäck, redogjorde för föreningens ekonomi som är mycket god trots stora investeringar i underhåll och målning av hela Folkets Hus. Till ny sekreterare valdes Ethel Käll och till nya styrelsesuppleanter valdes Marianne Eriksson och Inge Zander. Som revisorer kvarstår Annelie Carlsson och Marie Ahlstrand. Sonja Bergström avtackades med en blomma och Inge och Deris fick en blomma för sin stora arbetsinsats. Alla bjöds på kaffe med dopp och underhållning av Lasse och Marius. Mycket trevligt!

Vrena Folkets Hus