Föreningsstämma i Vrena Folkets Husförening

Textstorlek:

Tisdagen den 25 mars var det föreningsstämma för Vrena Folkets Husförening

Ordförande Inge Närenbäck öppnade stämman och hälsade välkommen. Till att leda dessa förhandlingar utsågs Kent Möller Pedersén och till sekr utsågs ord Ethel Käll. Föreningen har idag 138 andelsägare.

Verksamhetsberättelsen föredrogs. Folkets Hus har under 2013 besökts av ca 6.900 personer. Ekonomin är god trots alla investeringar. Årets resultat ligger på plus 113.000 kronor.

Folkets Hus är idag i mycket gott skick. Bredband kommer att installeras under 2014.

Styrelsen omvaldes i sin helhet och som ny revisor invaldes Sonja Bergström.

Slutligen bjöds alla deltagare på kaffe, smörgås och kaka.

Allmän städdag kommer att bli söndagen den 11 maj kl 10.00.

Ordförande Inge tackade alla närvarande och avslutade stämman.