Föreläsning om krigsfångar i Sverige

Mitt Sörmland - Håkan Henriksson, historieforskare och arkivarie vid Arkivcentrum i ÖrebroHåkan Henriksson, historieforskare och arkivarie vid Arkivcentrum i Örebro.
Textstorlek:

KFV Släktforskarförening, Katrineholms St Malms hembygdsförening och Katrineholms Kommun kultur och turism hade på onsdagen den 23 april förmånen att få höra ett intressant föredrag av Håkan Henriksson, historieforskare och arkivarie vid Arkivcentrum I Örebro.

Föredraget handlade om krigsfångar i Sverige från de nordiska krigen 1700­–1721. De tillfångatogs och transporterades till Sverige. De flesta krigsfångarna var sachsare, danskar och ryssar, men där fanns även polacker, ukrainare, norrmän, litauer, engelsmän, holländare, tatarer och kalmucker samt hundratals ukrainska kosacker.

Med på transporterna var också drängar och tjänstefolk. Dessa räknades inte in bland fångarna.
I fånglistorna skrevs alla krigsfångar upp och det finns mycket nedtecknat om dem och var de blev placerade i landet. Dessa uppgifter kan man finna hos Länsstyrelsen, Landsarkiven Defensionskommissionen och Riksarkiven.
1700 – 1705 3600 st
1706 – 1710 7900 st
1711 – 1715 800 st
1716 – 1721 1100 st

Sammanlagt blev det cirka 13800 krigsfångar som kom hit. Detta är endast de fångar som överlevde transporten till Sverige, många dog under resan. De flesta transporterades till sjöss och under svåra höststormar var det många fartyg som förliste.

Alla krigsfångar fick tre öre silvermynt av den svenska staten, fången skulle själva kunna köpa sin egen mat. En stop öl kostade på den tiden två öre silvermynt. Högre officerare fick ingen ersättning och fick själva bekosta sitt uppehälle i Sverige, en del var tvungna att sätta sig i skuld och låna för sitt uppehälle. Många fångar fick arbeta vid publika byggnadsarbeten, så som slottet i Stockholm, Kalmar slott och olika fästningar runt om i landet, till exempel Bohus-, Göteborgs- och Vaxholms fästningar. En del fångar var utplacerade i landet hos olika borgare.

Några blev kvar i Sverige och gifte sig och konverterade till Lutheranska läran och fick därmed svenska namn.

45 personer kom och lyssnade till det mycket intressanta föredraget.