Föreläsning av Kalle Bäck

Textstorlek:

Onsdagen den 24 oktober gästades Katrineholm av Kalle Bäck, professor i historia och en lysande berättare. Perrongen i Lokstallarna fylldes till sista plats av åhörare som kom för att lyssna till hans berättelse om ”en vanlig” människa. Vi fick ta del av en, både munter och sorglig, historia om hemmadottern Gustava Nilsdotter född 1821på Trehörna säteri i Östergötland, som fick en oäkta dottern med prästen.

Skam och ryktesspridning innebar att när nästa barn med samma far var på väg gav hon sig av till Stockholm. Här skapade hon sig en förmögenhet, vilket gjorde möjligt att hon kunde återvända och köpa hela säteriet som på sikt blev en praktgård. Trots att hon senare gifte sig med barnafadern slutade det inte lyckligt.

Hans tycke för kvinnor innebar att Gustava till slut valde att leva ensam och han förvisades till prästgården. Gustava var sparsam men tog väl hand om gårdens folk, speciellt nödåret 1866, då hon öppnade magasinen för att bidra med mat på bordet åt dem som behövde. Gustava avlider 1905, hennes båda döttrar visar sig vara avlidna eller försvunna. I testamentet har hon inte glömt bort sin halvsyster, gårdens torpare och ålderdomshemmet bland några.

För övrigt går pengarna hennes släktingars näsa förbi till en fond som heter ”Änkefru Gustava Behms Stiftelse”. Trots att släkten processade om testamentet fick hon sin vilja fram och därmed skyddades gården från sönderstyckning och utarmning. Föreläsningen var ett samarbete mellan släktforskar-föreningen, hembygdsföreningen och kulturförvaltningen.

Anne-Marie Lindblad