Festligt i församlingen

Textstorlek:

Det var festligt och högtidligt i Helgesta kyrka i söndags. Först och främst var det högmässa med visitaionsgudstjänst. Sen var det avslutning på biskopsvisita-tionen.

Det var många, som officierade vid gudstjänsten. Biskop Hans-Erik Nordin, prosten Eva Karlsson, kyrkoherde Anders Lagbo, komminister Mats Blomqvist och stiftsadjunkten Anders Burman. Kyrkvärdarna läste kyrkans förbön. Våra körerna sjöng, under ledning av församlingens två kyrkomusiker, Ann Cathrin Högberg-Wingren och Tommy Karlsson.
Biskop Hans-Erik predikade om den yttersta tiden och Jesu Kristi återkomst. Församlingen lyssnade andäktigt på de allvarsamma, men löftesrika orden.
Efter gudstjänsten vid utgången tog man upp kollekt till Svenska kyrkans inter-nationella arbete.
I församlingshemmet bjöd församlingen på lunch.
Så höll biskopen visitationstal, där han berättade om vad som framkommit under de dagar visitationen varit. I talet framhöll han den positiva anda han upplever i församlingen, men också vilka uppgifter, som finns och som väntar på sina lös-ningar.
Kyrkoherden Anders avslutade visitationslunchen med tacktal och blommor till biskopen och hans medarbetare.