Fascinerande träsnideri på kulturveckan i Österåker

Textstorlek:

Kulturveckan vid Österåkers församlingshem i Vingåkers kommunpågick 17-21 juli 2013Arrangör: Aktionsgruppen Kultur i ÖsteråkerDen traditionella, vart annat år återkommande, kulturveckan i Österåker invigdes onsdagen den 17 juli med välljudande toner från Högsjö Brukssextett. Karl-Erik Jansson höll invigningstalet och klippte bandet till konstutställningen.  27 lokala konstnärer hade fyllt väggarna i två plan med över 100 verk. Drygt 300 besökare räknades in under veckan. Varje dag hade ett eget tema och på torsdagen var det hembygdsföreningens tur att tillsammans med flera hantverkare visa såväl gammal som ny hantverkskonst. Ett återkommande och mycket uppskattat inslag är starten av den s.k. Sandbäcksmotorn från mitten på 20-talet. Motorn driver i sin tur en spånhyvel. En spåntakskuliss fanns uppställd hela veckan.Fredagen gick i energins tecken. Ett flertal metoder demonstrerades som alla syftar till att dels minska själva energiförbrukningen dels till att bättre utnyttja förnyelsebara energikällor så som sol och vind.

På lördagen var det dags för en gammaldags marknad. Området kring församlingshemmet fylldes med mängder av stånd uppskattade av de talrika besökarna.Söndagen var avslutningsdag och inleddes med en friluftsgudstjänst med Karl-Erik Jansson, delar av kyrkokören. Därefter utdelning av årets kulturpris till de vVälförtjänta pristagarna Karin Hultgren och Lily Gustafsson-Peedu.  Därefter kunde de som så önskade inta en välsmakande sillunch.  Det officiella programmet avslutades med folkdansuppvisning av Öknabys Dansgrupp följt av allsång under ledning av Margareta Almerén. Ett nytt och mycket uppskattat inslag var programpunkten ”Ett konstverk blir till”. Här kunde besökarna under hela veckan följa två mycket skickliga polska träkonstnärers arbete. Efter att inledningsvis tagit hjälp av motorsågen förvandlades, huvudsakligen med hjälp av handverktyg, två askstockar till stora exotiska träskulpturer.

En tredje polsk gäst gav prov på stor hantverksskicklighet när han tillverkade olika typer av robusta utomhusmöbler i almträ. Detta arrangemang hade inte varit möjligt att genomföra utan ett mycket engagerat arbete av den i socknen boende Mariusz Roskowski med hustru och dotter. Samtliga avtackades med en minnestavla från kulturveckan.Arrangörerna,  Kultur i Österåker i samarbete med Österåkers Församling, kunde nöjda se tillbaka på en välbesökt  kulturvecka där arrangemangen fungerat bra och vädergudarna varit nådiga.