Fågelägg och tama grävlingar

Textstorlek:

SPF Seniorerna Flebsbygden har haft månadsmöte. Ordf. Gun Holmqvist informerade om kommande program. Vårlunch på Norrtorp 20 maj, resa till Bergslagen 2 juni, månadsmöte på Forssagården med grillning 10 juni, vi är också inbjudna till Vägkyrkan i Flen 3 juli, Resa i det blå 23 juli. Majvor Ekholm bjöd in till konstrunda som går av stapeln 13 september. Britt-Marie Wahlström gav exempel på vad vi kunde vänta oss vag gäller studiecirklar under höstenl

Vår kände djurfotograf Tage Wahlberg berätade om sin samling av fågelägg som komer att visas på Naturum i Malmköping i sommar. Han visade bilder på många arters ägg och berättade många intressanta händelser i samband med insamling och märkning av fåglar. Han hade upplevt att en bofinkshona lagt 54 ägg i en följd.
Tage berättade om dråpliga händelser när han hade två tama grävlingar som även sov i hans säng. Han samarbetade också med Jan Lindblad och hans tigrar på en ö i en sörmlandssjö. Tigrarna lyckades rymma tre gånger genom att simma simma till fastlandet. Alla rymningar slutatde som tur var lyckligt.

Mötet avslutades med kaffe och lotteridragning.