Ett steg till

Textstorlek:

SPF bedriver nu ett riksomfattande utvecklingsarbete kallat ”Ett steg till”, som syftar till att göra medlemskapet i SPF ännu mer meningsfullt. I arbetet med detta vill man att enskilda medlemmar ska tycka till om förbättringar och vilka frågor vi skall driva.

På ett välbesökt medlemsmöte i SPF Flensbygden den 25 september diskuterades vad vi är bra på och vad som måste förbättras. I mindre grupper diskuterade vi olika ämnesområden som äldres hälsa, gemenskap-väntjänst, boende, och kultur. Vi behöver också synas mer i våra medier. Föreningens styrelse kommer att sammanfatta synpunkterna för vidare diskussion på distrikts- och riksnivå.