En kväll om Tisnarekanal.

Textstorlek:

KFV-släktforskare och Katrineholms Hembygdsförening bjöd in till en kväll med berättelser om våra färdvägar, ca 70 personer hade slutit upp i Kulturhuset Ängeln den 19 november.
Håkan Magnusson berättade om deras grupps forskning och dokumentation om farvägar i Ändebolstrakten, då främst bygget av Tisnare kanal. Rejmyre glasbruk och Hävla bruk var stora företag som hade problem med sina transporter då vägarna var dåliga och det tog lång tid för transporter att ta sig fram. Förslag att bygga en kanal väcktes.
Beslutet om kanalbygget togs år 1910, längden av kanalen blev slutligen 17,5 km. En del av bygget gick över mossar där utgrävningen gjordes med mudderverk. Det blev också många broar byggda, som används fortfarande och det är ett exempel på gedigen byggkonst från den tiden. Kanalen byggdes med statsbidrag och var klar år 1915.
Ändebols station blev då en knutpunkt för omlastning av transporterna från Tisnare kanal. Varorna fraktades vidare med tåg till Norrköping och även Katrineholm.
Nu blev det lättare att frakta gods fram och åter till företagen i Rejmyre och Hävla.
Även sågverken använde kanalen för att transportera sitt timmer ner till olika sågverk. Det gjordes även förbindelser mellan de olika sjöarna Stensjön, Malmsjön och Fjälaren. Dessa grävningar gjordes för att flotta timmer och var endast farbara med roddbåt, klart 1917.
En av kanalbåtarna kallades trötte Erik och en annan var ångslupen Gustaf som i folkmun kallades ”stackars Gustaf”, då det lät så när båten kom tuffande. Sista båten som trafikerade kanalen hade en Grönkvist- motor som var tillverkad i Katrineholm. Motorn finns att se vid Hembygdsmuseet vid stora Djulö.
Kanalbåtarna användes även för nöjesturer, de gick främst under helgerna och var mycket uppskattade.
Med tiden blev kanalen olönsam, och efter att Ändebols såg lades ner år 1931 ansökte kanalbolaget om tillstånd för avlysning som allmän farled.
Det berättades även om olika nödverksarbeten, där det byggdes vägar runt om för att förbättra framkomligheten.
Håkan slutade sin berättarkväll med Haldos lördagsrim Snabbtåg, som börjar:
Vi har bott vid en järnväg i hela vårt liv och sett snabbtågen rusat förbi….
KFV-släktforskarförening, Inger Andersson