En epok har gått i graven

Textstorlek:

Den 14 febr hade Tystberga Båtsällskap sitt sista årsmöte i Botvidsgården, Tystberga.
60-talet medlemmar kom på detta möte. Ordförande Britt-Louise Hultman hälsade alla välkomna. Årsmötet vidtogs och alla var eniga om att lägga ner båtklubben som i år firar 50 år. Nu tar familjen Stjärnström över hela anläggningen med bryggor och allt. Peter Stjärnström informerade om kommande aktiviteter vid hamnen i Dragsvik. Anders Andersson berättade historien om TBS,roliga episoder, ofrivilliga bad m.m.han berättade även om gångna tider i skärgården.
Standar och en ros delades ut till styrelsemedlemmar och andra duktiga medhjälpare. En varm applåd tillägnades styrelsen som skött denna förening så bra.
Vi har under alla dessa år haft kappseglingar, motorbåtstävlingar, fester och ett gott kamratskap.
Nu börjar en ny epok.
Mötet avslutades med kaffe och smörgåstårta.
Vid pennan Berit Jansson medlem sedan 1966.