Elevguidning i Kantorp

Mitt Sörmland - Emma, Filippa, lärare Sören Filipsson och Linus beredda inför kvällens gruvguidning.Emma, Filippa, lärare Sören Filipsson och Linus beredda inför kvällens gruvguidning.
Textstorlek:

Det var Emma, Filippa och Linus, tre elever från Sköldinge skola, som guidade ett 20-tal deltagare vid Sköldinge-Valla-Lerbo hembygdsförenings första sommarkvällsevenemang för året. Vandringen gjordes under hotande mörka regnmoln som lämnade några droppar då och då.

I det gamla gruvområdet finns inga byggnader kvar som vittnar om den flerhundraåriga gruvverksamheten här. Dock är platserna, exempelvis gruvlave, anrikningsanläggning och sinterverk, försedda med informationstavlor. Vid varje ”station” berättade Emma och Filippa om den platsens verksamhet med stöd av deras lärare, Sören Filipsson. Vid Huldts schakt, där det en gång fanns en trälave, fick vi veta att på 129 meters djup ligger Bergakungens sal, en 35 meters hög grotta. Den var fram till början av 1960-talet ett utflyktsmål när man visade gruvan för nyfikna ortsbor och andra.

Den enda byggnad från gruvtiden som ännu finns kvar är ett litet fläkthus för sinterverket. Där har skolan och hembygdsföreningen gemensamt skapat ett litet gruvmuseum. Här kunde Linus berätta om några av föremålen som bevarats och används vid gruvarbetet. Som kuriosa finns här en kraftig och ganska tung betongklump med utstickande armeringsjärn från betonglaven, som revs år 2011 efter en brand. Det var Linus själv som hade fraktat hit betongklumpen i sin ryggsäck.

Vid museet förtärde deltagarna innehållet i sina kaffekorgar.

Den traditionella Kantorpsdagen kommer skolan att arrangera år 2015 då skolelever guidar runt på hela gruvområdet och också spelar upp teaterscener om människor och händelser från Kantorps stolta historia.