Ekarnas ö

Valdemars-gården omgiven av flera jätteekar.
Textstorlek:

Spången ut till Valdemarsön svajade betänkligt när skaran av besökare vandrade över till ön. Omkring 50 personer deltog i Sköldinge-Valla-Lerbo hembygdsförenings sommarkvällsvandring i måndagskväll. Det brukar sägas att ön ligger mitt mellan kungens och statsministerns residenser, dvs Stenhammars slott och Harpsund. Ön utgör en unik miljö med lugn och ro, bilfria små grusvägar. Det är lummigt, vackert och orört. I en av hagarna betar ett antal kor och kvigor.
I måndags kväll sågs inte många boende på ön till. Men här finns 37 fritidshus bebodda. Exploateringen av ön skedde på 1960-talet. Men redan på 400-talet var ön befolkad. Här finns en av Sköldinge sockens fem fornborgar. Dokumenterat fanns på 1940- och 50-talet ett jordbruk. Kvar från den epoken finns ladugården kvar. Den är ombyggd till en trevlig samlingslokal kallad Valdemars-gården.
Ön ägdes under långa tider av Holbonäs gård. Gården köptes upp av skogsbolaget Backa Hosjö AB i början på 1900-talet. Under sju år avverkade företaget inte mindre än 900 ekar här. Senare på 50-talet togs ytterligare 200 ekar bort från ön. Men trots detta präglas ön av många jätteekar.
Efter kaffedrickandet från medhavda kaffekorgar kunde sällskapet vandra tillbaka till fastlandet och hemfärden. Under kvällen beskrevs kortfattat öns historia av föreningens ordförande Berith Jern och arkivarie Hans Bergh.