Dombokskurs

Textstorlek:

KFV Släktforskarförening bjöd onsdagen den 25 januari in till ”Dombokskurs” dit ett 20-tal intresserade sökt sig för att lära sig att hitta mer information till sin släktforskning. Kursledare var föreningens, i domboksforskning mycket kunniga, vice ordförande Eivor Grafsund som bl. a gick igenom begreppen häradsrätt, rådhusrätt, lagtima ting och urtima ting. Därefter fick åhörarna kunskap om vad domstolsarkivet innehåller i form av domböcker, lagfartsregister, förmyndarskapshandlingar och varierande protokoll samt var dessa arkiv finns och var man på nätet kan finna ett dombokslexikon för att förstå olika förkortningar. Stor del av föreläsningen kretsade kring begreppet ”Fader okänd” vilket många släktforskare möts av i sin forskning och det finns stora möjligheter att hitta dem i domböckerna. Det finns också många noteringar i böckerna om 1:a, 2:a och 3:e resan stöld och förlust av medborgerligt förtroende. Här ingår domstolarnas stämningslistor, saköresprotokoll (en förteckning över utdömda böter), de kyrkliga arkivens uppgifter om kyrkoplikt samt sockenstämmoprotokoll. Många är de kvinnor som omgavs av samhällets hånfulla syn på ogifta mödrar och ofta finns noteringar om att de fått oäkta barn med i död- och begravningslängderna. En del av dem tillgrep desperata åtgärder och som en symbol för dessa berättade Eivor Grafsund om pigan Brita Pehrsdotter som 1798 anklagas för barnamord och utifrån en förordning från 1779 döms att mista livet genom att halshuggas och brännas på bål.

Inskickat av

KFV-Släktforskarförening / Anne-Marie Lindblad