Det var nog inte bättre förr, men roligare

Textstorlek:

Det är med stor glädje jag minns de år då jag var aktiv i Sörmlandsdistriktet, först som SLU-ombudsman 1954-1956 och sedan som distriktsstudieledare i SLS fram till 1960.

Mina första SLU-minnen har jag från Strängstorps SLU-avdelning där jag var ung och grön ordförande i början av 1950-talet. 1953 då SLU, Bf och SLKF hade sina förbundsstämmor i Katrineholm krävdes det många som hjälpte till med alla praktiska arrangemang. Jag var biträdande tältlägerchef, medhjälpare till Rune Öhlin som var ytterst ansvarig. Om detta finns mycket att berätta. Jag begränsar mig till två exempel. Katrineholmskuriren, som givetvis bevakade stämmoarrangemangen, redovisade dagen efter att stämmorna avslutats att man gjort ett studiebesök i SLUs väldiga tältstad och då konstaterat att man inte sett en enda onykter person.

Det andra exemplet är från ett sidoarrangemang. Vi kom på idén, att kvällen innan stämmorna började, inbjuda deltagare som redan kommit till Katrineholm till ett SLU-möte med dans i Strängstorpsavdelningen. Mötesplats var Östdal, den gård som mina föräldrar arrenderade. Vi sopade och lövade logen, som inte var särskilt stor. Vi förberedde en liten kaffeservering utanför bostadshuset. Frågan var nu om någon skulle uppmärksamma våra enkla affischer ute vid tältlägret. Det kom ca 500 personer! Enligt en notis i KK dagen efter var det 10 bussar och ett 50-tal bilar på vår ladugårdsbacke. Själv minns jag att en taxichaufför efter ett antal körningar från tältlägret till Östdal sa att nu måste ni ordna transporter tillbaka vi kan inte hålla på och köra här hela natten! Det är första och enda gången jag hört en taxiförare som inte vill ha flera körningar.

För mig personligen var 1953 ett märkesår. Jag slutade skolan och fick mitt första jobb på Centralföreningens kontor i Nyköping, jag tog körkort och jag fick efter sommaren den anställning jag helst ville ha – jag började som skrivbiträde på Bondeförbundets och SLUs gemensamma distriktsexpedition i Flen. Sixten Stenkvist var partiombudsman och Bror Svensson SLUs ombudsman. Jag anmälde mig till en funktionärskurs på Föreningsgården Mem och där träffade jag Ingrid från Halland. Vi har nu varit gifta i 59 år.

1953 var ett bra år!

Allan Sundqvist