Christer Ilar invigde årets Näshultadag

Textstorlek:

Årets Näshultadag hölls traditionsenligt den andra lördagen i augusti.Det mesta gick i traditionens tecken beträffande utstäl-lare/försäljare samt övriga av föreningarnas aktiviteter.Saknades något så var det väl någon mera utomhusaktivitet, förutom den underhållande Munktellsextetten. Tack vare den fina Näshulta-gården är man inte fullt så beroende av vädret, men allt går ju så mycket lättare då solen skiner. En av Hembygdsföreningens medlemmar, som bor i Luleå, har som tradition att varje år göra en långresa till Näshultadagen. Då mest för att träffa släktingar och gamla bekanta från ungdomsåren. Så även detta år. Årets invigningstalare var Kulturföreningens ordförande Christer Ilar. Han beskrev sin bakgrund, som en ung Eskilstunabo, som tillsammans med föräldrar och broder kom till Näshulta som sommarboende på tidigt 1970-tal. 1976 blev grabbarna tillfrågade om de kunde tänka sig att flytta till Näshulta permanent och båda jublade. Efter nära 40 år i socknen, hans känsla och engage-mang för Näshulta, i synnerhet för Kulturföreningen och Scout-verksamheten, är det frågan om han inte tog död på myten om; Att en ”riktig” Näshultabo blir man inte förrän efter flera genera-tioner i socknen. Jag skriver under på att denna genuina känsla har Christer uppnått efter sina knappa 40 år som Näshultabo. Flaggan gick i topp på ”Flaggberget” och portarna för dagens verksamheter öppnades. Kl.12 var hela stora parkeringsgärdet fullt, vilket tyder på över 2000 besökare. Dagen flöt och det prata-des, handlades och åts och några åkte helikopter och andra en båttur med Gerda. Vissa tog det lugnt och fick tack vare Eva Svensson se hur en rullstickmaskin från 1920-talet fungerade eller hur det i ett annat hörn av lokalen drejades. Levande verk-samhet är alltid lockande. Vill sluta denna artikel med Christer Ilars ord; En chans att vara invigningstalare får man bara en gång, jag är glad att jag inte tackade ”nej”, och det är vi som lyssnade också.

CG.Eriksson