Caféträff i Flen

Textstorlek:

Vid cafèträffen 18 januari fick vi uppleva tiden när Orrö-och lasarettsområdet blomstrade. Åtminstone när flensbor gav oss minnen därifrån. Birgit Lövstedt och Lars Unelid ledde mötet på ett mycket trevligt sätt. Birgit började med en promenad på Tegelvägen som hade namnet efter Tegelbruket som låg i början på Orrö. Man hade 25 anställda som producerade mängder av tegelprodukter främst till byggindustrin. Så småningom tog leran slut och det blev också slutet för bruket.
1991 byggdes bostadsrätter i sluttningen mot sjön. Enligt Birgit som bosatte sig där ett, underskönt område som, trots att hon är skåning, är mycket trivsamt att bo i.
Lasarettsområdet väckte minnen hos flera av åhörarna och vi fick ta del av både negativa och positiva upplevelser. Någon berättade om sitt arbete som nyutexaminerad sjuksköterska och hur hon mött kärleken i Flen. En kärlek som tycks hålla i sig fortfarande.
Koloniområdet och badet kom till på trettiotalet För att få tillgång till kolonitomterna skulle man vara bofast i municipalsamhället och det uteslöt till exempel stockholmare.
Området utvecklades så att man har nu har vatten vid tomtgränsen och andra bekvämligheter. Kommunen krävde att man bildade en Koloniförening som och den bildades 1961 med tanken att få ordning på de stridande viljorna bland medlemmarna.