C på plats där Sommarmjölken föddes

Textstorlek:

Sommarmjölken finns i år i många kylskåp. Kristina Yngwe, riksdagsledamot och vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet, besökte tillsammans med riksdagskandidat Inger Fredriksson (C) i veckan gården, där Sommarmjölken föddes.
Peter och Monica Hildebrant driver Knutsta gård i Öja utanför Eskilstuna. Tillsammans med övriga mjölkbönder i grannskapet har de tryckt på Arla-ledningen för att förbättra villkoren för produktionen. Det har gett resultat. För någon månad sedan lanserades Sommarmjölken. Det är mjölk från kor som har det extra bra, det vill säga får gå ute på bete 25 procent mer än vad djurskyddslagen säger. För detta får mjölkbonden 7,2 öre mer betalt per liter.
Vid besöket tog mjölkbönderna också chansen att föra fram sin ”kravlista” på punkter som behöver åtgärdas för att förbättra lönsamheten. Listan tog upp punkter som upphandling, EU:s jordbrukspolitik med trädessystem, gödselspridningsregler, livsmedelsstrategin, lantbruksutbildning, viltförvaltning och viltskador, självförsörjningsgraden och äganderätten.
Det var frågor som Kristina Yngwe väl kände till och som hon återkom till vid det öppna mötet som Centerpartiet i Eskilstuna ordnade i klubbstugan vid Hammargärdet i Alberga på kvällen.
– Centerpartiet har lagt ett bondepaket för att öka lönsamheten. Det handlar om höjd återbetalning av dieselskatten, slopad arbetsgivaravgift för mjölkbönder, regelförenklingar och förstärkningar av äganderätten. Vi ska också ha myndigheter som arbetar främjande.
Centerpartiet kommer också att fortsätta striden mot kilometerskatten på transporter, vilken om den införs, kommer att öka kostnaderna för den svenska livsmedelsproduktionen.
– Den gröna näringen har en nyckelroll i klimatomställningen, betonade Kristina Yngwe.