Bygdeträff i Halla

Mitt Sörmland - Bygdeträff i HallaClaes Carneck.
Textstorlek:

Lördagen den 10 augusti hade Claes och Elisabeth Carneck ordnat med en träff vid det gamla torpet Lugnet där de är sommarboende sen många år. Det ligger strax intill badplatsen Harhålet i Halla. De hade bjudit in Stigtomtaortens hembygdsförening för att redogöra för den forskning som Claes gjort om den vackra trakten runt Harhålet, allt ifrån dess historia, natur, hus och till de människor som har bott och som nu bor här. Forskningen har Claes redogjort för i en egen bok, ”Runt Harhålet”.

Boken innehåller redogörelse om naturen, småsjöar, öar med mera. Fornminnena i trakten är undersökta av Riksantikvarieämbetet och de finns nu upptagna i boken. Man kan också läsa om det så kallade Hakvarpet på Hallbosjöns is, ett stort notvarp som gick av stapeln den 25 februari varje år från 1500-talets slut och fram till sjösänkningen på 1800-talets mitt. Det var en folkfest med flera tusen åskådare, regementsmusik, stånd med mat och dryck. Man kunde dra upp så stora fångster som 18 000 kg braxen.

Av de stora gårdarna kan nämnas Ekeby, Ödesby, Sörkärr med flera. De gamla torpen som inte längre finns kvar är t ex Eknäset, Trädgårdsstugan, Harstugorna, Haglund med flera. Claes har läst sockenstämmoprotokoll och kyrkböcker från den gamla socknen Halla och ur dessa protokoll har växt fram många människoöden genom århundradena. Till detta har lagts muntliga berättelser från många som bor eller har bott i socknen.

Vi fick i det strålande sommarvädret en timslång genomgång av alla husen i trakten utifrån den karta som finns återgiven i boken med numrerade hus och gårdar. Många var de åhörare som kände igen både gårdar och människor och kunde komplettera med mer berättelser och anekdoter. Vi som lever nu vet ju vilken enorm förändring livet på landet har genomgått, från att våra far- och morföräldrar berättat om 1800-talet slut, de båda krigen och till den stora tekniska utvecklingen de sista 50 åren.

Sen avnjöt vi vår medhavda matsäck och många köpte boken som precis kommit från tryckeriet. Claes anser att boken nog aldrig blir riktigt färdig för det kommer hela tiden till mer fakta om trakten. Övriga medhjälpare har varit hustrun Elisabeth med karta och textgranskning. Sonen Alexander har skrivit en del avsnitt, framförallt om historia och geologi, och Rolf Annerstedt har bidragit med fotografier av gårdar och hus i nutid.

Det är fantastiskt med entusiaster som förverkligar sitt intresse och sammanställer så att vi andra kan få läsa. Det är ett dokument för framtida generationer.