Bredband på landsbygden

Mitt Sörmland - Bredband på landsbygden
Textstorlek:

Runtuna-Lids Hembygdsförening arrangerade tillsammans med Leader Kustlinjen den 7 februari i Runtuna bygdegård ett informationsmöte om bredbandsanslutning på landsbygden. Drygt 80 personer från Lid och Runtuna hade infunnit sig, vilket innebar att det var precis fullsatt i lokalen. De som hade anmält sig först på tisdagseftermiddagen blev tyvärr nekade att närvara.

Jan Pettersson från Länsstyrelsen informerade om bredbandsläget i Södermanland och bredbandsutbyggnadens bidragsregler som gäller nu och två år framåt.

Därpå följde fikapaus med tilltugg, vilket Leader bjöd på och som iordningställdes samt serverades av Hembygdsföreningens medlemmar.

Efteråt rapporterade Jacqueline Hellsten från Leader Kustlinjen om Kommunens bredbandsutbyggnad. Hon informerade bland annat om de kostnader som en fiberkabelanslutning innebär, men också att man med nuvarande priser på telefon- och annan dataanslutning kan tjäna in kostnaden på cirka fem år, vilket två andra byalag eller intresseföreningar i ärendet kommit fram till. Jacqueline rekommenderade att man skulle bilda byalag eller liknande även här. Först borde man dock bilda arbetsgrupper för vidare information och värvning av fler intressenter.

Hembygdsföreningens starke man i bredbandsutbyggnaden, Jan Hylander, informerade om de planer Gästabudsstaden har för fiberkabeldragning från Nyköping utefter väg 223 till Björnlunda och därifrån vidare till Gnesta, Vagnhärad och Trosa. Han berättade även om möjligheterna för våra två socknar att ansluta till detta stamnät.

Innan mötet avslutades hade Janne fått ihop en arbetsgrupp för Lid och en för Runtuna. Dessutom lämnade 50 av mötesdeltagarna redan på mötet en icke bindande intresseanmälan om att få fiberoptik till sin bostad. Många tog dessutom med sig blanketter att lämna till grannar för att få även dessa intresserade.