Bettna-Vrena GDV har haft årsmöte

Textstorlek:

Bettna-Vrena GDV: Lördagen den 20 februari samlades nästan 50 medlemmar till årsmöte i Vrena Folkets Hus. Styrelsen omvaldes i sin helhet. Nio danskvällar har anordnats under 2015 och positivt är att deltagarantalet på danserna har ökat och även yngre publik hittar till den fina danslokalen i Vrena.

En gratis entré till våra danser utlottas vid varje danstillfälle. Vid höstupptakten i september bjöds medlemmarna på sedvanlig ”sillfest”, vilket är uppskattat. Efter förhandlingarna serverades god mat från Busiz i Nyköping. En enkät delades ut under kvällen för att höra hur medlemmarnas synpunkter på bl.a. fördelningen mellan gammaldans och modern dans. Kvällen avslutades med dans till Nordbergs populära orkester från Katrineholm.

Tack till alla som trotsade vädret och och kom till dansen och nu ser vi fram emot nästa dans i mars till Löpsjötorparns orkester.