Besök vid Fjällskärs gård

Mitt Sörmland - Peder Wachtmeister berättar om gårdenPeder Wachtmeister berättar om gården. Foto: Eva Sandström
Textstorlek:

Söndagen den 12 augusti mötte ett 40-tal intresserade upp till träffen vid Fjällskär. Peder Wachtmeister berättade gårdens historia så långt man känner till, från 1500-talet och till nu. Fjällskär ägdes under 1600-talet av Johan Skytte en tid och blev 1657 säteri och innehades då av Erik Sparre. Flera ägare fanns sedan under 1700-talet och genom kammarherre F B Rosenhanes ägande av Tistad, 1786, blev gården senare i familjen Wachtmeisters ägo.

Utvecklingen inom jordbruket från 1900-talets början har varit betydande. Det var då cirka 20 familjer boende och arbetande på gården och idag finns endast sex anställda. Under tiden 1970-90 avvecklades arrendegårdarna i takt med att de gamla arrendatorerna slutade och med denna mark bedrivs nu växtodling på totalt cirka 700 hektar.

Peder berättade också om utvecklingen av F11 – Skavsta, först som militär flygplats och senare som civil. Av den stora gården Girsta och flera små torp finns inget längre kvar. Det har gjorts stora utgrävningar av Sörmlands museum på området innan byggnation av start- och landningsbanor fick göras.

Då barnaskaran på godset och arrendegårdarna var stor startades folkskoleundervisning först i en enkel skola vid Solö där snickaren Karl Peter Jonsson antogs som första småskollärare 1865. 1880 fanns enligt husförhörslängder ett skolhus och det bör vara det som fortfarande finns kvar. Då antogs Emma Sofia Jansson, född i Husby-Långhundra, Uppland som lärare. Under tiden 1930-60 är nog de mest ihågkomna ”fröknarna” Ellen Gustafsson, Wilma Nygren och Margareta Ornstein. Undervisning bedrevs i B-form upp till klass 4, vissa år även 5 och 6.

Vandringen avslutades också vid skolan, vilken vi fick möjlighet att gå in i. Märkligt är att de stora klassrummen och matsalen verkade ha krympt sen man var liten. Vi tackar för en mycket intressant guidning och också för att vädergudarna väntade med regnet precis tills vi var klara.

Stigtomtaortens Hembygdsförening genom Eva Sandström