Besök vid Ericsberg slott måndagen den 14 juli

Textstorlek:

Drygt 60 personer kom till Ericsberg för att bli guidade i slottskapellet och vagnsmuseet samt njuta av den vackra miljön. På slottstrappan med utsikt över den vackra trädgården berättade Richard Saxvold slottets historia. Det byggdes på 1600-talet under barocken. Då skulle allt vara symmetriskt, plant och skyddande mot det fula utanför. Häckarna fick dock inte vara för höga för man ville se de böljande sädesfälten på håll. Parken är i dag 25 hektar stor.
Erik Gyllenstierna var den som lät bygga slottet. Det hette då Pin(a)torp. Hans hustru Beata von Yxkull var en driftig kvinna och det var hon som färdigställde byggnaden. På 1600-talet var det tillåtet med företagsamma kvinnor, vilket det inte blev under 1800-talet. Det var förmodligen därför Beata nedvärderades till att bli vålnaden Pintorpafrun. Hon lät i alla fall slottet få namnet Ericsberg efter maken. Sedan 1808 tillhör slottet familjen Bonde.
Egendomen är 16 700 hektar stor med tillhörande 500 byggnader. Runt år 1900 var det ca 2000 personer anställda, i dag är det 12. Vad säger man om utvecklingen?!
I det vackra slottskapellet fick vi njuta av vacker stuckatur, guldförgyllda figurer, symmetri, därför två predikstolar, och sluttande bänkar där man fick ta spjärn mot golvet för att inte glida av. Kapellet hålls bara öppet under sommartid eftersom det är för dyrt att värma upp.
Innanför vagnsmuseets dörrar finns också mycket sevärt, bl.a. en sjuglasvagn som användes då en kung skulle krönas och vagnen som Carl Carlson Bonde färdades i då han som talman färdades mellan riksdagen och bostaden. Gustaf V besökte ofta Ericsberg och där finns den vagn, som drogs av två ölänningar (utdöd hästras)när han kördes ut till jaktmarkerna.
Efter guidningen drack vi kaffe i slottscaféet och en trevlig och lärorik kväll var till ända.