Besök på Råbys nya mjölkgård

Mitt Sörmland - Besök på Råbys nya mjölkgårdBesök på Råbys nya mjölkgård.
Textstorlek:

Råby-Rönö hembygdsförening var inbjudna till öppet hus på Ullberga Biodynamiska Mjölkgård som nu kommit i drift. Vi blev en stor skara intresserade medlemmar som kom för att åter få se mjölkkor i Råby efter cirka tio års uppehåll.

Vi hälsades välkomna av ägaren och initiativtagaren Suzanne Hedberg som berättade om nybygget och verksamheten, visionerna och var de befinner sig idag.

Korna mjölkas, vallen frodas, kvigorna betar nere vid sjön, kalvarna skuttar, mjölken ystas och ostar blir till. Arkitekt Varis Bokalders berättade om bygget och hur man löst energiförsörjningen med solfångare för el och varmvatten med mera. och många andra nya lösningar för driften. Gårdens arrendatorer, Job och Cecilie Michielsen`S Jongers. som svarar för driften, berättade och guidade oss runt i ladugården med mjölkgrop, och höladan. I gårdsmejeriet finns Thomas och Anders Stenius som svarar för osttillverkningen. Efter visningen blev vi bjudna på smakprov av ostarna och kaffe med bulle.

Hembygdsföreningen tackar för gästfriheten och önskar alla lycka till.