Besök av nuvarande och kommande kommunalråd

Textstorlek:

SPF Flensbygden hade på sin lördagsträff i oktober besök av Jan-Erik Larsson, nuvarande kommunstyrelseordförande och med största sannolikhet även kommande. Jan-Erik berättade varför han blev flensbo och uttryckte att han så ville förbli. Den viktigaste frågan för kommunen är Skolans möjligheter för att våra ungdomar skall få en god start. Många behöver söka sin utkomst utanför Flen och då är det viktigt att vi har bra kommunikationer som man kämpat hårt för. Han nämnde som exempel att vi har bidragit till att rädda UVEN som stannar i Flen på sin väg mellan Norrköping och Sala. Man har också medverkat till att regionen köper in egna tåg som startar 2017-2018.

Inom Äldereomsorgen ser man det viktigt att behålla boendena på de olika orterna i kommunen även om det är mer kostsamt. Frågan om bredband är viktig. Upphandlingen av färdtjänsten är klar för nästa period och förhoppningen är att allt skall fungera bättre med nya operatörer. På fråga om invandring svarade han att av asylboende i länet stod vi för 44 %. Han menade att fler kommuner borde ta sitt ansvar, men betonade också att man har ett mycket gott samarbete med Migrationsverket