Årsstämma i Vrena Folkets Husförening

Textstorlek:

Vrena Folkets Hus årsstämma tisdagen den 24 mars besöktes av 29 entusiastiska eldsjälar under sakkunnig ledning av Kent Möller Pedersen. Ekonomin är fortsatt mycket god och hela anläggningen är i ett bra skick.
Många nyval: Ordf Carola Jakobsson, kassör Magnus Eriksson, sekr. Britt Stål, suppleanter Carina Sköld, Anette Olsson.
Mötet lyckades t o m välja en valberedning, Inge Närenbäck, Ethel Käll och Kent Möller Pedersen.
Framtidssatsningar: ny större utedansbana under tak, renovering av stora trappan och taket över bostadsdelen samt att byta ut samtliga lysrör i danshallen.
Fyra avgående styrelseledamöter avtackades och stämman avslutades med en gemytlig fikastund.
Vrena Folkets Husförening